Таныг амжилтад хөтөлнө

Судалгааны тэргүүлэгч компани

Таныг амжилтад хөтөлнө

Судалгааны тэргүүлэгч компани

Датамон

Дижитал эринд шилжиж буй өнөө үед бий болох хязгааргүй мэдээллийг таны хэрэгцээнд нийцүүлэн хамгийн энгийн, хэрэглэхэд хялбар, ойлгомжтой байдлаар харах боломжийг бүрдүүлнэ. Та өөрийн хүссэн тоон мэдээллийг интернетэд холбогдох боломжтой дурын төхөөрөмжөөр дамжуулан харах ба оффлайн орчинд хадгалж ашиглах боломжтой юм. Датамонийг ашигласнаар та:

Монгол улсын эдийн засгийн нэгдсэн тоон мэдээллийг хялбараар харах
Монгол улсын засаг захиргааны тоон мэдээллийг шаталсан түвшинд, газар зүйн ангиллаар харах
Макро орчны үзүүлэлтүүдийг шинжлэх
Нийгэм, эдийн засаг болон бизнесийн орчны судалгааны материалуудтай танилцах

Дэлгэрэнгүй

Esurvey

Хэрэв та орчны талаарх төсөөллөө баталгаажуулж, шийдвэр гаргалтыг бодитой болгох, үр дүнг хэмжих хүсэлтэй байгаа бол бид таны хэрэгцээг бүрэн шийдсэн онлайн судалгааны платформыг санал болгож байна.

Дэлгэрэнгүй

Судалгааны тайлан

Монгол улсын онцлох, тэргүүлэх болоод эдийн засгийн тулгуур болж буй салбар, нийгэм эдийн засгийн орчинд болж буй онцлох үйл явдал сэдвийг хөндөн судалж, үр дүнг олон нийт, нийгмийн ажилтан, бизнес эрхлэгч та бүхэнд хүргэж байна.

Дэлгэрэнгүй